Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zápisy, oznámení a výběrová řízení

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška  č.1/2019 a č.2/2019

Obecně závazná vyhláška č.1./2017

Obecně závazná vyhláška č.1/2016-NEPLATNÉ

Obecně závazná vyhláška č.1/2015

Upozornění o pobíhání psů - NEPLATNÉ

Obecně závazná vyhláška č.1/2011 - NEPLATNÉ

Obecně závazná vyhláška č.2/2011 - NEPLATNÉ

Obecně závazná vyhláška č.1/2013 - NEPLATNÉ

Obecně závazná vyhláška č.1/2014 - NEPLATNÉ

Obecně závazná vyhláška č.2/2014

Obecně závazná vyhláška č.3/2014

Obecně závazná vyhláška č.4/2014

Obecně závazná vyhláška č.5/2014

1.1.2021

1.3.2017

25.6.2016

2.2.2011

2.2.2011

1.1.2014

14.3.2014

14.3.2014

14.3.2014

14.3.2014

14.3.2014

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva

Zápisy z jednání zastupitelstva naleznete na úřední desce - v archivu.

Oznámení

Název oznámení

Vloženo 

Oznámení o době a místě konání voleb do ZO a Senátu PČR

Výpis usnensení

Zadání územního plánu 09/2010

Vyhodnocení zadání uzemního plánu 09/2010

Výkres limitů k ÚP a Výkres problémů k ÚP

Zápis ze zasedání ZO 24.11.2008 - Odpadové hospodářství

Žádost o kontakt občanů

Oznámení E.ON, výpadek dodávky el.energie

30.9.2010

16.9.2010

16.9.2010

16.9.2010

16.9.2010

24.11.2010

14.10.2010

14.10.2013

 

Výběrová řízení

Název řízení

Vloženo

Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky na stavební práce "VODOVODNÍ ŘÁDY RANTÍŘOV - DAMLE, III.ETAPA SO 100 VODOVODNÍ ŘÁDY A2,A3"

Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky na stavební práce "CHODNÍK PRO PĚŠÍ RANTÍŘOV " SO 200 CHODNÍK, SO 300 VÝŠKOVÁ PŘELOŽKA VODOTEČE, SO 400 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Výzva k podání CN na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 18 odst. 3  a § 6 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění na stavební práce na akci " Mateřská škola v Rantířově - snížení energetické náročnosti"

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu " Dětské hřiště v obci Rantířov"

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:  „Přírodní hřiště Mateřská škola Rantířov“

19.9.2013
 

26.2.2014

12.6.2014

27.6.2014

9.9.2014