Drobečková navigace

Úvod > Historie obce

Historie Rantířova

Důvodem zdejšího osídlení byl brod na řece Jihlavě, ale hlavně dolování stříbra v okolí, neboť až sem zasahovala rudná oblast od Starých Hor. V jihlavských pozemkových knihách je poprvé doložena k roku 1359, ale tehdy pod svým německým názvem Fussdorf . Český název se v písemné podobě objevuje až o století později a je odvozen, stejně jako v případě obce Rančířova rovněž okres Jihlava od osobního jména rytířského rodu Ranožír, žijící v letech 1225-38, který byl
jedním z předků významného moravského rodu Pražmů z Bílkova u Dačic. Ves měla původně ráz zemědělsko hornický, který se však rychle měnil. Potvrzují to četné zápisy v jihlavských městských knihách a rejstřících městských sbírek se jmény jihlavských měšťanů držících zdejší usedlost.

V poslední čtvrtině 14. století získala celý Rantířov jako alod do svého vlastnictví rodina Pilgramerů, když ho koupili jedni z nejbohatších mužů tehdejší Jihlavy a od roku 1373 její dědiční rychtáři, bratři Jakub a Jan. Po více než stu letech 1488 odkázal Prokop Pilgramer obec své ženě Markétě. Ta už v roce 1495 odkázala výnosy z majetku jihlavským dominikánům, zatímco
vlastnická práva dala jihlavské městské radě.

Do 16. století spadají spory o vodu mezi klášterem, městem Jihlavou a jihlavskými soukeníky na jedné straně a Jaroslavem Trčkou z Lípy jako majitelem pozemků na levém břehu řeky Jihlavy. Spor řešil až samotný císař Maxmilián II. a nakonec byl rozhodnut v roce 1576 až zásahem šlechtické komise. Za svou účast ve stavovském povstání byla Jihlava potrestána v roce 1623 i ztrátou Rantířova, jenž se stal majetkem dominikánského řádu. V rámci josefínských reforem svobodný statek přešel po roce 1783 do správy náboženského fondu. V roce 1798 si jej pronajala a o dva roky později koupila paní Marie Eleonora Goldlinová s manželem Bedřichem. V roce 1807 se stal majitelem obce jihlavský dědičný poštmistr Jiří Prokop z Lilienwaldu. Prokopové pak drželi Rantířov až do konce patrimoniální správy v roce 1848. Součástí velkostatku o rozloze 311 hektarů byla kromě pozemků také obytná část zámečku, pivovar, lihovar a škrobárna. V jeho držení se pak vystřídali Adolf Prokop, R.Uhlíř a baron Offermann. V roce 1867 však statek vyhořel. Tehdy ho koupil c.k. horní rada František Muler. Dalšími majiteli byli Franz Hejhal 1906, město Jihlava, které ho pronajalo v roce 1910 Ottu Goldmannovi a v roce 1918 Marii Porgesové. V roce 1928 kupuje statek pan František Šašek, v jehož rodu se s výjimkou protektorátu a komunistické éry hospodaří i dnes.

V roce 1991 navrácený majetek, který byl v dezolátním stavu, zrekonstruoval vnuk původního vlastníka Ing. Vladimír Šašek a navrátil tak dominantu obce Rantířov do své původní novorenesanční podoby. Podobný osud, ale také stejně bohatou historii má Pekelský mlýn, ležící v údolí řeky Jihlavy. Mlýn opět vystřídal spoustu majitelů, až jej v roce 1928 koupil v dražbě pan Karel Pekárek. Taktéž rodina Pekárkova v padesátých letech přišla o svůj majetek. V roce 1991 byla vnukovi původního majitele Ing. Jiřímu Pekárkovi navrácena poničená ruina původního majetku. Ten Pekelský mlýn během tří let kompletně zrekonstruoval, osadil novou technologií včetně nové turbiny a od roku 1993 slouží mlýn opět původnímu účelu.

Další zajímavost obce je na místě dnešní hospůdky u Tomáše. Zde stávala dříve rychta, která byla těžce poničena v roce 1646 jihlavskou švédskou posádkou. Jak hlásá letopočet na pamětním kameni, byl grunt opraven v roce 1685. Švédové tehdy zničili i mohutnou sypanou hráz na řece Jihlavě stávající asi 200 m pod Pekelským mlýnem. Hráz zvedala vodu až o 2 metry a vytvářela na řece poměrně velkou vodní nádrž.

Obec Rantířov byla od počátku rozdělena na dvě části - Rantířov a v horní části na Rantířov Damling (Damle nebo hovorově Táml). Obyvatelstvo bylo zaměstnáno především u velkostatku a později od roku 1871 také u dráhy. Nejstarší zápis týkající se počtu obyvatel sahá do roku 1842 a říká, že tehdy měla vesnice 34 domů a 364 obyvatel . Dnes má obec 150 domů a žije zde 460 obyvatel.Za posledních 10 let se obec rozrostla o více než stovku obyvatel.

Co se týče samosprávy obce, Rantířov v minulosti přináležel k politické obci Hosovu a Hornímu Kosovu. Osamostatnění v r. 1957 a 1990.

Starostové obce Rantířov od roku 1924

1924 - 1926 František Šlígl

1926 - 1931 Ludvík Vorálek

1931 - 1938 František Šlígl

1938 - 1939 Bedřich Žák

1939 - 1945 (za války pod německou správou) František Briel

1945 - 1946 Bedřich Žák

1946 - 1954 František Švíkovský

1954 - 1960 Alois Vyskočil

1960 - 1964 František Roubal

1964 - 1971 Václav Valenta

1971 - 1976 Václav Lukeš

1976 - 1981 Jaroslav Vondrák

1981 - 1984 Jiří Tomášek

1984 - 1992 Jiří Horáček

1992 - 1994 Vlastimil Neubauer

1994 - 2014 Renata Menšíková

od listopadu roku 2014 Tomáš Novotný

Odkazy

Zde naleznete odkaz na mapu Rantířova z roku 1852

Rantířov ve wikipedii

 

 

21. 1. Běla

Zítra: Slavomír

10.1.2020

Připravují se nové webové stránky obce. Pokud máte pěkné fotografie z Rantířova a okolí, které by na webových stránkách mohly být použity, ozvěte se prosím panu starostovi.

29.11.2019

30.11. proběhne v KD Rantířov koncert kapely Druhá tráva. Prosíme návštěvníky, aby parkovali na vyhrazených místech.

19.11.2019

Fotografie z oslav 17. listopadu naleznete ve fotoalbu Jirky Čecha.

20.10.2019

ve středu 23.10.2019 proběhne v Damli a okolí trénink orientačního běhu. Pokud by si chtěl někdo tento sport vyzkoušet nechť dorazí okolo 16:30 k č. p. 153.

14.10.2019

Fotografie z vítání občánků a setkání rodáků v fotoalbu Jirky Čecha.

21.5.2019

Fotografie z hippie akce naleznete ve veřejném fotoalbu od Jirky Čecha.

8.4.2019

Pozvánka na zastupitelstvo obce Rantířov dne 15. 4. 2019 v 20.00hod. v KD Rantířov.

11.3.2019

dne 18.3.2019 v 20h se koná zastupitelstvo obce, jeden z bodů je projednání odvolání proti dodatečnému povolení stavby přístavba haly v M-KOVO ... 

10.3.2019

Fotografie z masopustu od pana Bambuly.

31.1.2019

Využijte rybník u zastávky, díky nadšení občanů jsou na něm odhrabané ledové plochy.

20.11.2018

Fotografie ze setkání rodáků a setkání jubilantů...

11.11.2018

Dne 17.11.2018 se Rantířově koná orientační závod, jsou zvány rodiny s dětmi i široká veřejnost.

1.11.2018

Odkaz na fotogalerie z oslav 100. let Československé republiky v Rantířově

Fotografie od Jiřího Čecha, pana Bambuly, článek v Jihlavských listech, stránka na facebooku

5.10.2018

V sobotu 13.10.2018 se v obci Rantířov a okolí koná závod Highlader. Součástí je i dětský závod. Pro účastníky z Rantířova je dohodnuté poloviční startovné.

1.8.2018

Nezapomeňte tuto neděli Zatrest bend v Rantířově od 18h.

14.5.2018

Dětský den v Rantířově se bude konat 10.6.2018 od 14:30 hodin na fotbalovém hřišti.

5.3.2018

Odjezd na divadelní představení je v 10:00 od horní hospody, v 10:15 od Billy v Jihlavě, orientační příjezd v 20h.

31.1.2018

Na stránce kulturních akcí je zveřejněn kalendář akcí pro rok 2018.

29.1.2018

30. 1. 2018 v 20.00 hod. v KD se koná zastupitelstvo obce.

17.1.2018

Sněhová kalamita

Na příjezdové komunikaci do části obce Damle je k dispozici žlutý kontejner s posypovým materiálem. Kbelík štěrku připravený v kufru automobilu a nebo ochota pomoci méně zkušeným řidičům/ridičkám otočit jejich automobil uvězněný v prudkém stoupání do Jihlavy může zprůtočnit komunikaci a ušetřit čas všem.

4.12.2017

11.12. v 20h se koná zasedání zastupitelstva v KD Rantířov.

18.9.2017

Pozvánka na tradiční turisticko-sportovní akci - přes 4. vrchy Vysočiny.

7.6.2017

Fotografie z dětského dne od pana Bambuly naleznete zde.

24.5.2017

Pozvánka na zastupitelstvo 25.5.2017 od 20h.

23.5.2017

Plavecká škola Jihlava nabízí kurzy pro malé děti 4-7 let, více... .

25.4.2017

V sekci obecní úřad, vyhlášky naleznete novou vyhlášku platnou od 1.3.2017

27.3.2017

V průběhu dubna se chystá svoz zeleného a velkoobjemového odpadu, sledujte stránky obce, informace bude včas vyvěšena.

2.3.2017

Nezapomeňte tuto sobotu na Masopustní průvod a večerní zábavu!

15.2.2017

Odjezd autobusu dne 25.02.2017 na divadlo Mýdlový princ :

 15.15 hod restaurace Golem Rantířov nebo

  15.30 hod Jihlava Billa parkoviště ( naproti  vchodu do bývalé staré nemocnice)

8.2.2017

Zveme všechny občany na zastupitelstvo obce, které se koná dne 13.2.2017 v 20h v KD.

20.11.2016

Zveme všechny občany na zastupitelstvo obce koná se dne 14.11.2016.

26.4.2016

Pozvánka na zastupitelstvo obce, které proběhne 2.5.2016.

25.4.2016

V levé části stránek obce je možné stáhnout celý územní plán obce.

13.3.2016

14.3.2016 se uskuteční v KD od 19:30 zasedání zastupitelstva.

1.2.2016

Program Horáckého divadla v Jihlavě.

1.2.2016

Odkaz na nabídku práce v okolí Rantířova.

12.1.2016

Fotbalový ples  - společenský večer - více v odkazu kulturní akce.

Pozvánka na masopust a večerní masopustní zábavu.

18.12.2015

O 4. adventní neděli 20. 12. 2015 Vás opět srdečně zveme na setkání obyvatel obcí z okolí kopce sv. Antonína a všech přátel.Ke kapličce se můžete vydat z jednotlivých obcí společně s ostatními ve 12.00 hod.

16.12.2015

Rantířov v MF Dnes.

14.12.2015

Rantířov dnes v České televizi - zhruba 9-10minuta.

5.12.2015

Mikulášská neděle s čerty a anděly v Plandrech. Pozvánka.

13.10.2015

Pozvánka na akci - přes 4 vrchy Vysočiny  konanou dne 28.10.2015.

Pozvánka 1, 2, 3.

3.9.2015

Stadión FC Vysočina v Jihlavě bude hostit příjemnou akci pro celou rodinu, kterou byste si neměli nechat ujít! Ve čtvrtek 3. září od 17 hodin nabídne řadu lákadel – den otevřených dveří stadiónu, autogramiádu prvoligových fotbalistů, zábavu pro děti, nábor chlapců ročníku 2010 a též koncert populární skupiny Pepíno Band!

22.6.2015

Na úřední desce naleznete sdělení firmy M-Kovo občanům obce Rantířov.

17.6.2015

23.6.2015 od 19:30 se koná zastupitelstvo. Více na úřední desce.

9.6.2015

10.6. se koná v Rantířově - Damli trénink orientačního běhu - jsou zvány všechny rodiny s dětmi z Rantířova - i pro malé bude připraven obrázkový okruh. Místo tréninku a podrobnosti zde.

 

INFOPANEL

Otevírací doba pošty

Pošta ve Vyskytné nad Jihlavou mění otevírací dobu. Nové otevírací doby jsou uvedené v přiloženém souboru.

Změna ot.doby.POŠTY ve Vyskytné.jpg

Kontejner na textil a obuv

Tento kontejner byl poskytnut naší obci Diecézní charitou Brno – Oblastní charitou Jihlava. Kontejner je umístěn na parkovišti před restaurací Golem vedle dětského koutku a bude zde umístěn trvale. Více info v přiloženém souboru.

kontejner na textil a obuv Rantířov.doc

Vývoz popelnic

Svozovým dnem zůstávají sudé pondělky, na žádost svozové firmy SMJ Jihlava bude svoz probíhat již od 6 hodin ráno. Doporučujeme občanům, aby nádoby a pytle s odpadem přistavovali již v neděli večer.

Návštěvnost stránek

123621
rantirov_foot.png