Drobečková navigace

Úvod > Historie obce

Historie Rantířova

Důvodem zdejšího osídlení byl brod na řece Jihlavě, ale hlavně dolování stříbra v okolí, neboť až sem zasahovala rudná oblast od Starých Hor. V jihlavských pozemkových knihách je poprvé doložena k roku 1359, ale tehdy pod svým německým názvem Fussdorf . Český název se v písemné podobě objevuje až o století později a je odvozen, stejně jako v případě obce Rančířova rovněž okres Jihlava od osobního jména rytířského rodu Ranožír, žijící v letech 1225-38, který byl
jedním z předků významného moravského rodu Pražmů z Bílkova u Dačic. Ves měla původně ráz zemědělsko hornický, který se však rychle měnil. Potvrzují to četné zápisy v jihlavských městských knihách a rejstřících městských sbírek se jmény jihlavských měšťanů držících zdejší usedlost.

V poslední čtvrtině 14. století získala celý Rantířov jako alod do svého vlastnictví rodina Pilgramerů, když ho koupili jedni z nejbohatších mužů tehdejší Jihlavy a od roku 1373 její dědiční rychtáři, bratři Jakub a Jan. Po více než stu letech 1488 odkázal Prokop Pilgramer obec své ženě Markétě. Ta už v roce 1495 odkázala výnosy z majetku jihlavským dominikánům, zatímco
vlastnická práva dala jihlavské městské radě.

Do 16. století spadají spory o vodu mezi klášterem, městem Jihlavou a jihlavskými soukeníky na jedné straně a Jaroslavem Trčkou z Lípy jako majitelem pozemků na levém břehu řeky Jihlavy. Spor řešil až samotný císař Maxmilián II. a nakonec byl rozhodnut v roce 1576 až zásahem šlechtické komise. Za svou účast ve stavovském povstání byla Jihlava potrestána v roce 1623 i ztrátou Rantířova, jenž se stal majetkem dominikánského řádu. V rámci josefínských reforem svobodný statek přešel po roce 1783 do správy náboženského fondu. V roce 1798 si jej pronajala a o dva roky později koupila paní Marie Eleonora Goldlinová s manželem Bedřichem. V roce 1807 se stal majitelem obce jihlavský dědičný poštmistr Jiří Prokop z Lilienwaldu. Prokopové pak drželi Rantířov až do konce patrimoniální správy v roce 1848. Součástí velkostatku o rozloze 311 hektarů byla kromě pozemků také obytná část zámečku, pivovar, lihovar a škrobárna. V jeho držení se pak vystřídali Adolf Prokop, R.Uhlíř a baron Offermann. V roce 1867 však statek vyhořel. Tehdy ho koupil c.k. horní rada František Muler. Dalšími majiteli byli Franz Hejhal 1906, město Jihlava, které ho pronajalo v roce 1910 Ottu Goldmannovi a v roce 1918 Marii Porgesové. V roce 1928 kupuje statek pan František Šašek, v jehož rodu se s výjimkou protektorátu a komunistické éry hospodaří i dnes.

V roce 1991 navrácený majetek, který byl v dezolátním stavu, zrekonstruoval vnuk původního vlastníka Ing. Vladimír Šašek a navrátil tak dominantu obce Rantířov do své původní novorenesanční podoby. Podobný osud, ale také stejně bohatou historii má Pekelský mlýn, ležící v údolí řeky Jihlavy. Mlýn opět vystřídal spoustu majitelů, až jej v roce 1928 koupil v dražbě pan Karel Pekárek. Taktéž rodina Pekárkova v padesátých letech přišla o svůj majetek. V roce 1991 byla vnukovi původního majitele Ing. Jiřímu Pekárkovi navrácena poničená ruina původního majetku. Ten Pekelský mlýn během tří let kompletně zrekonstruoval, osadil novou technologií včetně nové turbiny a od roku 1993 slouží mlýn opět původnímu účelu.

Další zajímavost obce je na místě dnešní hospůdky u Tomáše. Zde stávala dříve rychta, která byla těžce poničena v roce 1646 jihlavskou švédskou posádkou. Jak hlásá letopočet na pamětním kameni, byl grunt opraven v roce 1685. Švédové tehdy zničili i mohutnou sypanou hráz na řece Jihlavě stávající asi 200 m pod Pekelským mlýnem. Hráz zvedala vodu až o 2 metry a vytvářela na řece poměrně velkou vodní nádrž.

Obec Rantířov byla od počátku rozdělena na dvě části - Rantířov a v horní části na Rantířov Damling (Damle nebo hovorově Táml). Obyvatelstvo bylo zaměstnáno především u velkostatku a později od roku 1871 také u dráhy. Nejstarší zápis týkající se počtu obyvatel sahá do roku 1842 a říká, že tehdy měla vesnice 34 domů a 364 obyvatel . Dnes má obec 150 domů a žije zde 460 obyvatel.Za posledních 10 let se obec rozrostla o více než stovku obyvatel.

Co se týče samosprávy obce, Rantířov v minulosti přináležel k politické obci Hosovu a Hornímu Kosovu. Osamostatnění v r. 1957 a 1990.

Starostové obce Rantířov od roku 1924

1924 - 1926 František Šlígl

1926 - 1931 Ludvík Vorálek

1931 - 1938 František Šlígl

1938 - 1939 Bedřich Žák

1939 - 1945 (za války pod německou správou) František Briel

1945 - 1946 Bedřich Žák

1946 - 1954 František Švíkovský

1954 - 1960 Alois Vyskočil

1960 - 1964 František Roubal

1964 - 1971 Václav Valenta

1971 - 1976 Václav Lukeš

1976 - 1981 Jaroslav Vondrák

1981 - 1984 Jiří Tomášek

1984 - 1992 Jiří Horáček

1992 - 1994 Vlastimil Neubauer

1994 - 2014 Renata Menšíková

od listopadu roku 2014 Tomáš Novotný

Odkazy

Zde naleznete odkaz na mapu Rantířova z roku 1852

Rantířov ve wikipedii

 

 

9. 4. Dušan

Zítra: Darja

19.3.2020

Jihlavská nemocnice má akutní nedostatek roušek, pokud jste ochotni nějaké ušít ozvěte se prosím panu Pavlíčkovi ( 737 605 551 ). Ženy které roušky šijí si založily whatsapp konferenci, na vyžádání vás připojí.

3.3.2020

v odkazu Fotogalerie naleznete odkazy na fotky z Masopustu a dalších akcí

26.2.2020

Obec Rohozná, kterou poškodila vichřice Sabine vyhlásila veřejnou sbírku. Někteří občané Rantířova již přispěli

17.2.2020

Nezapomeňte na víkendový Masopust a večerní zábavu, hraje EPYDEMIE.

29.1.2020

Probíhá založení sdružení dobrovolných hasičů (a jednotky), pokud máte někdo zájem se přidat dejte prosím vědět starostovi, nebo zastupiteli panu Prášilovi.

10.1.2020

Připravují se nové webové stránky obce. Pokud máte pěkné fotografie z Rantířova a okolí, které by na webových stránkách mohly být použity, ozvěte se prosím panu starostovi.

29.11.2019

30.11. proběhne v KD Rantířov koncert kapely Druhá tráva. Prosíme návštěvníky, aby parkovali na vyhrazených místech.

19.11.2019

Fotografie z oslav 17. listopadu naleznete ve fotoalbu Jirky Čecha.

20.10.2019

ve středu 23.10.2019 proběhne v Damli a okolí trénink orientačního běhu. Pokud by si chtěl někdo tento sport vyzkoušet nechť dorazí okolo 16:30 k č. p. 153.

14.10.2019

Fotografie z vítání občánků a setkání rodáků v fotoalbu Jirky Čecha.

21.5.2019

Fotografie z hippie akce naleznete ve veřejném fotoalbu od Jirky Čecha.

8.4.2019

Pozvánka na zastupitelstvo obce Rantířov dne 15. 4. 2019 v 20.00hod. v KD Rantířov.

11.3.2019

dne 18.3.2019 v 20h se koná zastupitelstvo obce, jeden z bodů je projednání odvolání proti dodatečnému povolení stavby přístavba haly v M-KOVO ... 

10.3.2019

Fotografie z masopustu od pana Bambuly.

31.1.2019

Využijte rybník u zastávky, díky nadšení občanů jsou na něm odhrabané ledové plochy.

20.11.2018

Fotografie ze setkání rodáků a setkání jubilantů...

11.11.2018

Dne 17.11.2018 se Rantířově koná orientační závod, jsou zvány rodiny s dětmi i široká veřejnost.

1.11.2018

Odkaz na fotogalerie z oslav 100. let Československé republiky v Rantířově

Fotografie od Jiřího Čecha, pana Bambuly, článek v Jihlavských listech, stránka na facebooku

5.10.2018

V sobotu 13.10.2018 se v obci Rantířov a okolí koná závod Highlader. Součástí je i dětský závod. Pro účastníky z Rantířova je dohodnuté poloviční startovné.

1.8.2018

Nezapomeňte tuto neděli Zatrest bend v Rantířově od 18h.

14.5.2018

Dětský den v Rantířově se bude konat 10.6.2018 od 14:30 hodin na fotbalovém hřišti.

5.3.2018

Odjezd na divadelní představení je v 10:00 od horní hospody, v 10:15 od Billy v Jihlavě, orientační příjezd v 20h.

31.1.2018

Na stránce kulturních akcí je zveřejněn kalendář akcí pro rok 2018.

29.1.2018

30. 1. 2018 v 20.00 hod. v KD se koná zastupitelstvo obce.

17.1.2018

Sněhová kalamita

Na příjezdové komunikaci do části obce Damle je k dispozici žlutý kontejner s posypovým materiálem. Kbelík štěrku připravený v kufru automobilu a nebo ochota pomoci méně zkušeným řidičům/ridičkám otočit jejich automobil uvězněný v prudkém stoupání do Jihlavy může zprůtočnit komunikaci a ušetřit čas všem.

4.12.2017

11.12. v 20h se koná zasedání zastupitelstva v KD Rantířov.

18.9.2017

Pozvánka na tradiční turisticko-sportovní akci - přes 4. vrchy Vysočiny.

7.6.2017

Fotografie z dětského dne od pana Bambuly naleznete zde.

24.5.2017

Pozvánka na zastupitelstvo 25.5.2017 od 20h.

23.5.2017

Plavecká škola Jihlava nabízí kurzy pro malé děti 4-7 let, více... .

25.4.2017

V sekci obecní úřad, vyhlášky naleznete novou vyhlášku platnou od 1.3.2017

27.3.2017

V průběhu dubna se chystá svoz zeleného a velkoobjemového odpadu, sledujte stránky obce, informace bude včas vyvěšena.

2.3.2017

Nezapomeňte tuto sobotu na Masopustní průvod a večerní zábavu!

15.2.2017

Odjezd autobusu dne 25.02.2017 na divadlo Mýdlový princ :

 15.15 hod restaurace Golem Rantířov nebo

  15.30 hod Jihlava Billa parkoviště ( naproti  vchodu do bývalé staré nemocnice)

8.2.2017

Zveme všechny občany na zastupitelstvo obce, které se koná dne 13.2.2017 v 20h v KD.

20.11.2016

Zveme všechny občany na zastupitelstvo obce koná se dne 14.11.2016.

26.4.2016

Pozvánka na zastupitelstvo obce, které proběhne 2.5.2016.

25.4.2016

V levé části stránek obce je možné stáhnout celý územní plán obce.

13.3.2016

14.3.2016 se uskuteční v KD od 19:30 zasedání zastupitelstva.

1.2.2016

Program Horáckého divadla v Jihlavě.

1.2.2016

Odkaz na nabídku práce v okolí Rantířova.

12.1.2016

Fotbalový ples  - společenský večer - více v odkazu kulturní akce.

Pozvánka na masopust a večerní masopustní zábavu.

18.12.2015

O 4. adventní neděli 20. 12. 2015 Vás opět srdečně zveme na setkání obyvatel obcí z okolí kopce sv. Antonína a všech přátel.Ke kapličce se můžete vydat z jednotlivých obcí společně s ostatními ve 12.00 hod.

16.12.2015

Rantířov v MF Dnes.

14.12.2015

Rantířov dnes v České televizi - zhruba 9-10minuta.

5.12.2015

Mikulášská neděle s čerty a anděly v Plandrech. Pozvánka.

13.10.2015

Pozvánka na akci - přes 4 vrchy Vysočiny  konanou dne 28.10.2015.

Pozvánka 1, 2, 3.

3.9.2015

Stadión FC Vysočina v Jihlavě bude hostit příjemnou akci pro celou rodinu, kterou byste si neměli nechat ujít! Ve čtvrtek 3. září od 17 hodin nabídne řadu lákadel – den otevřených dveří stadiónu, autogramiádu prvoligových fotbalistů, zábavu pro děti, nábor chlapců ročníku 2010 a též koncert populární skupiny Pepíno Band!

22.6.2015

Na úřední desce naleznete sdělení firmy M-Kovo občanům obce Rantířov.

17.6.2015

23.6.2015 od 19:30 se koná zastupitelstvo. Více na úřední desce.

9.6.2015

10.6. se koná v Rantířově - Damli trénink orientačního běhu - jsou zvány všechny rodiny s dětmi z Rantířova - i pro malé bude připraven obrázkový okruh. Místo tréninku a podrobnosti zde.

 

INFOPANEL

Otevírací doba pošty

Pošta ve Vyskytné nad Jihlavou mění otevírací dobu. Nové otevírací doby jsou uvedené v přiloženém souboru.

Změna ot.doby.POŠTY ve Vyskytné.jpg

Kontejner na textil a obuv

Tento kontejner byl poskytnut naší obci Diecézní charitou Brno – Oblastní charitou Jihlava. Kontejner je umístěn na parkovišti před restaurací Golem vedle dětského koutku a bude zde umístěn trvale. Více info v přiloženém souboru.

kontejner na textil a obuv Rantířov.doc

Vývoz popelnic

Svozovým dnem zůstávají sudé pondělky, na žádost svozové firmy SMJ Jihlava bude svoz probíhat již od 6 hodin ráno. Doporučujeme občanům, aby nádoby a pytle s odpadem přistavovali již v neděli večer.

Návštěvnost stránek

127271
rantirov_foot.png