Drobečková navigace

Úvod > Sport

Sport v obci

Sportovní kluby

TJ Ježek logo

TJ Ježek Rantířov - kontakt - Karel Hůla tel. 737 879 300

Sportovní areál

  • víceúčelový kurt – tenis, volejbal, nohejbal
  • minihřiště pro malou kopanou
  • hřiště pro stolní tenis
  • asfaltové víceúčelové hřiště - basketbal, hokejbal, pozemní hokej, tenis
  • dětský koutek

Používání víceúčelového kurtu (tenis, volejbal, nohejbal) je zpoplatněno, a to zakoupením vstupenky (70,- Kč/hod. kurt, 35,- Kč/hod. cvičná zeď), kterou návštěvník zakoupí u správce areálu.

Fotbalové hřiště s umělou trávou je zpoplatněno 200Kč/hodinu - kontaktujte pana Pavlíčka.

Provozní doba

Pondělí až neděle od 8:00 hodin do 22:00 hodin.

Správce areálu

Radek Pavlíček, mobil: 737 605 551

sportovní areál
sportovní areál
sportovní areál
sportovní areál

Provozní řád sportovního areálu

Návštěvníci sportovního areálu - výše uvedených jednotlivých sportovišť jsou povinni řídit se tímto provozním řádem a pokyny provozovatele.

Užívání víceúčelového kurtu a minihřiště pro malou kopanou je možné na základě předchozí rezervace u správce areálu, nebo hned, není-li zarezervován jiným zájemcem. Provozovatel je oprávněn pronajmout sportoviště jinému zájemci nedostaví-li se původní zájemce do 15 minut po zarezervované době.

Hřiště pro stolní tenis a dětský koutek a asfaltové víceúčelové hřiště jsou zpřístupněna neomezeně.

Vstupovat na sportoviště je dovoleno pouze ve sportovní obuvi nebo obuvi, která povrch hřiště nepoškodí. Každý hráč je povinen po ukončení hry sportoviště uklidit a nezanechávat zde různé odpadky.

Prosíme o dodržování času určeného ke hře s ohledem na další hráče.

Užívání sportovišť je na vlastní nebezpečí, provozovatel nenese odpovědnost za případná zranění.

Na výše uvedených jednotlivých sportovištích je zakázáno kouření, používání alkoholických nápojů a sportoviště jakkoli znečišťovat.

Je zakázáno vjíždět na plochu kurtu jakýmkoli dopravním prostředkem.

Návštěvníci jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny na zařízení areálu či na majetku ostatních osob.

Za děti hrající si v areálu zodpovídají rodiče, případně jiný doprovod. Kurt je pronajímán pouze osobám starším 15 let, mladším 15 let pouze v doprovodu dospělé osoby.

Každý návštěvník si zodpovídá za své věci. Za případné ztráty nebo poškození provozovatel nezodpovídá.

Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat u správce, kde bude proveden zápis do knihy nálezů a zrát.

Vodit do areálu psy nebo jiná zvířata je zakázáno.

Volnočasové aktivity dětí a studentů s trvalým pobytem v obci Rantířov jsou zdarma.

V době konání fotbalových utkání se kurt nepronajímá z důvodu bezpečnosti.

Děkujeme Vám za dodržování tohoto provozního řádu.

Kontakty

PROVOZOVATEL: OBEC RANTÍŘOV

TELEFON: OÚ 567 276 244, 736 533 519

REZERVACE HŘIŠTĚ: 737 605 551

EMAIL: v_rantirov@volny.cz

WEB: www.obecrantirov.cz