Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Prodloužení uzavírky silnice III/13112 Vyskytná nad Jihlavou

Prodloužení uzavírky silnice III/13112 Vyskytná nad JihlavouInformace z KU Vysočina - oddělení dopravní obslužnosti, odbor dopravy a silničního hospodářství

V předmětném úseku v současné době provozují veřejnou osobní linkovou dopravu vnitrostátní (dále jen VLOD) dopravci:

ICOM transport a.s. (760620, 760690, 760750)

Termín prodloužení uzavírky je 1. 10. 2021 - 15. 11. 2021.

Dopravní řešení pro vozidla VLOD:

Spoje 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 15, 16 linky 760620 budou vedeny ve směru od Jihlavy po - II/602 – III/01945 – Rantířov – Vyskytná nad Jihlavou – III/01945 – dále v původní trase. V opačném směru stejnou trasou v opačném řazení. 

Pro tyto spoje bude nutné přemístit zastávku „Vyskytná n. Jihlavou,,odb.“ do vhodného a bezpečného místa na III/01945 před křižovatku se sil. III/13112 obousměrně.

Spoje 2, 4, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 29 linky 760690 a spoj 4 linky 760750 budou vedeny ve směru od Jihlavy po – II/523 – III/13112 – Plandry – Vyskytná nad Jihlavou – III/13111 – dále v původní trase. V opačném směru stejnou trasou v opačném řazení.

Pro tyto spoje bude nutné přemístit zastávku „Vyskytná n.Jihlavou,,škola“ do prostoru před dům č. p. 164, kde se bude autobus otáčet.

Spoje 760620/7 a 9 budou vedeny ve směru od Jihlavy po - II/602 – III/01945 – Rantířov, v Rantířově se otočí a jako spoje 760690/8 a 10 se vrátí stejnou trasou zpět do Jihlavy.

Pro tyto spoje bude nutné přemístit zastávku „Rantířov“ na MK u nádraží ČD, kde se autobus otočí.

Spoje 760690/7 a 23 budou vedeny ve směru od Jihlavy po -  II/523 – III/13112 – Plandry – Vyskytná nad Jihlavou, tam se autobus otočí u domu č. 164 a pojede zpět stejnou trasou do Jihlavy.

Do výlukových jízdních řádů požadujeme vložit vždy všechny zastávky na trase.

Uzavírka si vyžádá dočasné přemístění zastávek:

Zastávka „Vyskytná n.Jihlavou,,škola“ bude dočasně přemístěna do prostoru před dům č. p. 164, kde se bude autobus otáčet.

Zastávka „Vyskytná n.Jihlavou,,odb.“ bude dočasně přemístěna do vhodného a bezpečného místa na sil. III/01945 před křižovatku se sil. III/13112 obousměrně.

Zastávka „Rantířov“ bude pro část spojů dočasně přemístěna na MK u nádraží ČD, kde se bude autobus otáčet.

V místě otáčení autobusu nesmí stát žádná vozidla ani předměty, které by tomuto úkonu bránily.

Výlukový jízdní řád: linka 760620, linka 760690, linka 760650.