Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Platba poplatků za rok 2022

Platba poplatků za rok 2022Platba poplatků rok 2022


Od ledna do konce května 2022 lze platit poplatek za komunální odpad a ze psů, nebude již rozesílán
papír k vyplnění, pouze v případě změny se bude vyplňovat nová přihláška k odpadu.
Částka zůstává stejná jako v minulých letech – 500,- Kč na osobu za odpad
Místní poplatek ze psa OZV č. 1/2019
Čl.4
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) Za jednoho psa 200 Kč
b) Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 250 Kč
c) Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 0 Kč
d) Za druhého a dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 200 Kč

Upřednostňujeme platbu bankovním převodem

Způsob placení: bankovní převod - č. účtu 225582144/0300 Variabilní číslo = číslo popisné +rok 2022

Hotovostní platba na OÚ v úředních hodinách PO 8.00 – 18.00 hod
ST 8.00 – 15.00 hod
V případě neuhrazení poplatku může obec nezaplacenou částku ztrojnásobit
Příspěvek na sportovní činnost mládeže

Zastupitelstvo obce Rantířov schválilo přerozdělení výtěžku z provozování loterií za rok 2022 mezi
občany ve věku 0 – 18 let, kteří provozují aktivní sportovní činnost a prokáží se potvrzením o členství
ve sportovním klubu, ve výši 600 Kč na jednoho občana. Nárok na příspěvek lze uplatnit do konce
roku 2022.