Obec Rantířov

Aktuální informace o dění v obci

21.11.2014 - Pozvánka na adventní setkávání

Adventní setkávání 2014


20.11.2014 - Úspěch v celorepublikové soutěži o nejkrásnější nádraží

Nádraží v Rantířově bylo vyhodnoceno jako druhé nejkrásnější v ČR v letošní soutěži o nejkrásnější vlakové nádraží. Děkujeme občanům, kteří nádraží do soutěže navrhli.

Senát  JL 

 

19.11.2014 - Pozvánka na vánoční dílničky - adventní tvoření

Dne 14.12.2014 se uskuteční v kulturním domě vánoční dílny. Pokud někdo z občanů má zájem se na nich podílet nebo ví o někom šikovném, kdo by rád spolupořádal tuto akci, nechť se ozve starostovi obce T. Novotnému (tel. 736 533 519).

18.11.2014 - Informace přerušení dodávky elektrické energie

Dne 4.12. 2014 od 7:30 do 15:00 bude přerušena dodávka el. energie téměř celá obec kromě areálu pana Šaška, podrobnosti zde.

8.11.2014 - Pozvánka

Na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se uskuteční dne 18. listopadu 2014 od 10.00 v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Více informací v přiloženém souboru: Pozvánka

7.11.2014 - Informace o výluce vlaků

V úterý 11.11.2014 od 8:15 do 13:50 proběhne v úseku Kostelec u Jihlavy - Jihlava na trati 225 - Havlíčkův Brod - Veselí nad Lužnicí (a zpět) výluka.

Více informací a info o náhradních spojích naleznete v přiloženém souboru.

Příloha: Výluka

3.11.2014 - Pozvánka

Dovolujeme si Vás pozvat na Zdravý den do Třeště. Akce se uskuteční 15. listopadu 2014 v Sokolském domě v Třešti od 10 do 16 hod. Pokud Vás nebo někoho z okolí nabídka zaujme (viz přiložený plakát), rádi Vás uvidíme.

Pěkný den
Drastichová
MAS Třešťsko

31.10.2014 - Informace

Zástupci obce z řad občanské veřejnosti, kteří se podíleli na zkrášlování RANTÍŘOVSKÉHO nádraží a přihlásili jej také do souteže o titul "Nejkrásnější nádraží ČR 2014" jsou pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků do Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR dne 11.11.2014 .
Hlasováním - posíláním sms zpráv postoupilo Rantířovské nádraží mezi deset finalistů.

www.nejnadrazi.cz

Pozvánka: Pozvánka_NEJ_NÁDRAŽÍ_2014.pdf

30.10.2014 - Informace

Na úřední desce byla vyvěšena Informace o konání USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZO Rantířov, které proběhne dne 6.11.2014 od 18:00 hodin v sále Kulturního domu Rantířov.

29.10.2014 - Odvoz zeleného odpadu

Oznámení občanům o přistavení kontejneru na SBĚR ZELENÉHO ODPADU ZE ZAHRAD dle uvedených termínů na určená místa.

23.10.2014 - Mobilní sběr kovového a objemného odpadu

- Mobilní sběr Kovového odpadu (přistavit před svůj dům) ve středu dne 29.10.2014 od 13:00 hodin, budou objíždět členové TJ Ježek Rantířov.
- Mobilní sběr Objemného odpadu a nebezpečného odpadu (přistavit před svůj dům) v pondělí 3.11.2014 od 7,00 hodin, bude objíždět SMJ Jihlava.

 

13.10.2014 - Informace

Na úřední desce bylo vyvěšeno oznámení o vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení (PZZ) v železničním km 86,024 (P9229) na trati Veselí nad Lužnicí-Jihlava.

12.10.2014 - Informace

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva byly vyvěšeny na úřední desce.

12.10.2014 - Informace

Zápis ze zasedání ZO Rantířov ze dne 7.10.2014 je vyvěšen na úřední desce.

9.10.2014 - Pomoc obětem trestné činnosti

Probační a mediační služba  ČR požádala o spolupráci při informování občanů o právech a povinnostech vyplývajících ze zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů.

Příloha: Kdo je obět_1.doc

8.10.2014 - Prohlášení SVAK Jihlavsko

Které bylo předsednictvem svazku vydáno dne 7.10.2014 jako reakce na přetrvávající ataky v souvislosti s majetkovým vypořádáním mezi SVaK Jihlavsko a Statutárním městem Jihlava.

Příloha: Prohlášení

 

3.10.2014 - Informační leták

1.10.2014 - Informace

Další zasedání ZO Rantířov proběhne dne 7.10.2014 od 19:30 v zasedací místnosti Kulturního domu Rantířov. Program je zároveň vyvěšen na úřední desce.

23.9.2014 - Dětské hřiště v obci Rantířov

Popis přípravy akce a zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci.

Příloha: Zapojení_dětí_Rantířov_2014.pdf

17.9.2014 - Oznámení

O době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí bylo vyvěšeno na úřední desce.

9.9.2014 - Výzva k podání nabídek

Na úřední desce a v sekci Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva byla vyvěšena Výzva k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

S názvem:  „Přírodní hřiště Mateřská škola Rantířov“

5.9.2014 - Pozvánka

Na úřední desce byla vyvěčena pozvánka na mimořádnou 53. valnou hromadu Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO.

27.8.2014 - Informace pro občany

Na úřední desce byly zveřejněné nové dokumenty.

- Informace volebním stranám pro Volby do ZO 2014

- Koncepce "Komplexní aktualizace PRVKŮ KRAJE Vysočina od r. 2015"

14.8.2014 - Zápis ze zasedání ZO

Na úřední desce byl vyvěšen zápis ze zasedání ZO Rantířov ze dne 7.8.2014.

12.8.2014 - Informace

Na úřední desce bylo vyvěšeno Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do ZASTUPITELSTVA OBCE RANTÍŘOV konané ve dnech 10. a 11. října 2014.

18.7.2017 - Volby do ZO 2014

Na úřední desce byl vyvěšen dokument s informacemi k volbám do ZO, které se budou konat ve dnech 10. a 11. října 2014. 

17.6.2014 - Informace

Nabídka kominických služeb.

Příloha: CUP Security.pdf

12.6.2014 - Výzva k podání CN na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 18 odst. 3 a § 6 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění na stavební práce na akci "Mateřská škola v Rantířově - snížení energetické náročnosti"

V sekci Obecní úřad -> Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva byla zveřejněna výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 2.kategorie na stavební práce.

Termín plnění:  I. etapa  07/2014 - 08/2014

                         II. etapa  08/2014 - 11/2014

Lhůta pro podání nabídek: do 25.6.2014  do 16,00 hodin

Místo pro podání nabídek: OÚ Rantířov, Rantířov 78, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

tel.: 567276244, 603413562

9.6.2014 - Vyhodnocení Vodného a Stočného za rok 2013

Na úřední desce je vyvěšeno vyhodnocení vodného a stočného za rok 2013.

5.6.2014 - Závěrečný účet SVAK Jihlavsko za rok 2013

Na úřední desce je vyvěšen závěrečný účet SVAK Jihlavsko za rok 2013.

26.2.2014 - Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

Na úřední desce a v sekci Obecní úřad -> Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva byla zveřejněna výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu III. kategorie dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění  na stavební práce:

„CHODNÍK PRO PĚŠÍ RANTÍŘOV “

SO 200  CHODNÍK

SO 300 VÝŠKOVÁ PŘELOŽKA VODOTEČE

SO 400 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

26.2.2014 - Nové obecně závazné vyhlášky

Byly vyvěšeny na úřední desce a v sekci Obecní úřad -> Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva.

6.1.2014 - Dokumenty ke stažení

Ohlášení plátce - OBČAN s trvalým pobytem v obci - Poplatky na rok 2014 za odpady, psy a zábor veřejného prostranství.

Příloha: Ohlášení plátce - občan s trvalým pobytem v obci

Ohlášení plátce - poplatek za  odpady 2014 Rekreační objekty - chaty a RD bez trvalého pobytu.

Příloha: Poplatek za odpady - bez trvalého pobytu

22.10.2013 - Informace pro občany

Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s. (dále jen MAS) připravuje projekt, který má za cíl snižovat množství biologicky rozložitelného odpadu ukládaného na skládky a tím snižovat náklady na svoz komunálního odpadu. 
Žádost o dotaci na realizaci tohoto projektu z Operačního programu Životní prostředí bude podána v prosinci 2013. Distribuce kompostérů se předpokládá na podzim roku 2014.  
Obec  RANTÍŘOV, jako člen MAS se proto na vás obrací s dotazníkem, který má za úkol zjistit zájem občanů o kompostéry. 
Dotazník a průvodní dopis naleznete v přiloženém souboru.

Příloha zprávy

 

 

 

24.11. Emílie

Zítra: Kateřina
Úřední hodiny
Úřední hodiny na obecním úřadě jsou dočasně pouze v pondělí od 15 do 17h, v jiném čase po domluvě se starostou Tomášem Novotným, zároveň byly aktualizovány stránky obce (popis úřadu). Na úřední desce je od pondělí zápis ustavujícího zasedání obce.
 
INFOPANEL
 
Otevírací doba pošty
Pošta ve Vyskytné nad Jihlavou mění otevírací dobu. Nové otevírací doby jsou uvedené v přiloženém souboru.
Změna ot.doby.POŠTY ve Vyskytné.jpg (170,2KB, .jpg)
 
Kontejner na textil a obuv
Tento kontejner byl poskytnut  naší obci Diecézní charitou Brno – Oblastní charitou Jihlava. Kontejner je umístěn na parkovišti před restaurací Golem vedle dětského koutku a bude zde umístěn trvale. Více info v přiloženém souboru.
kontejner na textil a obuv Rantířov.doc (486,5KB, .doc)
 
Vývoz popelnic
Svozovým dnem zůstávají sudé pondělky, na žádost svozové firmy SMJ Jihlava bude svoz  probíhat již od 6 hodin ráno. Doporučujeme občanům, aby nádoby a pytle s odpadem přistavovali již v neděli večer.
 

Návštěvnost stránek

035389
rantirov_foot.png